آکادمی برنامه نویسان

لوگو
برای دوره بعدی خبرم کن . خبرم کن

توضیحات دوره

کمپ آموزشی متخصص فرانت اند در جهت آموزش و رشد دانشجویان عزیزی که از صفر قصد وارد شدن این حوزه را دارند مناسب میباشد . مزیت اصلی این کمپ شرکت دانشجویان در مباحث ، حل تمارین متعدد ، استفاده از بروزترین متد های آموزشی ، برگزاری امتحان های مقطعی به منظور آمادگی دانشجویان و آشنایی با محیط کاری در شرکت ها ، پروژه های عملی...می باشد

پیش نیازها

توانایی کار با کامپیوتر و اینترنت

مخاطبان این دوره

1- افرادی که علاقمند به فرانت اند و طراحی سایت  هستند.

٢-طراحان سایت

سرفصل دوره

 

 • آشنایی با HTML
 • Tag ها و Element ها
 • Attribute چیست
 • تگ <div> و <span>
 • Comment ها
 • ساختار یک فایل HTML
 • عنصر <html>
 • عنصر <head>
 • عنصر <title>
 • عنصر <body>
 • مبانی فرمت کردن متن
 • Float
 • ایجاد سرصفحه ها
 • ایجاد پاراگراف ها با استفاده از عنصر <p>
 • ایجاد خط فاصله با استفاده از عنصر‎<br />‎
 • عنصر <b>
 • عنصر <i>
 • عنصر‎<hr />‎
 • عنصرهای جمله ای
 • عنصر <em>برای افزودن تاکید
 • عنصر <strong>برای افزودن تاکید قوی
 • عنصر <q>برای نقل قول های کوتاه
 • عنصر <code>برای نمایش سورس کد
 • لیست ها
 • استفاده از عنصر <ul>
 • لیست های دارای شمارش
 • لیست های تو در تو
 • کار با تصاویر
 • صفت Src
 • صفت Alt
 • پیوند ها
 • صفت Href
 • صفت Target
 • استفاده از Anchor
 • لینک کردن نام، تصویر و…
 • فرم ها
 • آشنایی با فرم ها
 • ایجاد یک فرم با استفاده از عنصر <form>
 • صفت action
 • صفتmethod
 • صفت id
 • و عنصر <form>
 • ورودی متن
 • دکمه ها
 • چک باکس ها
 • دکمه های رادیویی
 • باکس های انتخاب
 • باکس های انتخاب فایل
 • کنترل های مخفی
 • ایجاد لیبل برای کنترل های با استفاده از عنصر <label>
 • عنصر های معنایی
 • Header
 • Nav
 • Footer
 • Article
 • Section
 • قابلیت های جدید HTML5
 • اعتبار سنجی فرم ها
 • Cascading Style Sheet
 • آشنایی با CSS
 • روش های مختلف استفاده از CSS در صفحه
 • عنصر <link>
 • عنصر <style>
 • مزایای CSS های External
 • مشخصه های CSS
 • کنترل کردن متن
 • مشخصه font-family
 • مشخصه font-size
 • مشخصه font-weight
 • مشخصه font-style
 • فرمت کردن متن
 • مشخصه color
 • مشخصه text-align
 • مشخصه text-decoration
 • مشخصه text-shadow
 • مشخصه text-transform
 • مشخصه letter-spacing
 • مشخصه word-spacing
 • مشخصه white-space
 • مشخصه direction
 • کلاس های شبه متن
 • شبه کلاس first-letter
 • شبه کلاس first-line
 • سلکتور ها
 • انتخابگر Class
 • انتخابگر ID
 • انتخابگر فرزند
 • انتخابگر هم نوع مجاور
 • انتخابگر عمومی
 • انتخابگر صفت
 • طول ها
 • واحدهای نسبی
 • واحدهای مطلق
 • درصدها
 • آشنایی با مدل Box
 • مثالی از کاربرد مدل Box
 • مشخصه های Border
 • مشخصه padding
 • مشخصه margin
 • ابعاد یک Box
 • باگ مدل Box Internet Explorer
 • مطالبی بیشتر در زمینه Cascading Style Sheet ها
 • لینک ها
 • پس زمینه ها
 • مشخصه background-color
 • مشخصه background-image
 • مشخصه background-repeat
 • مشخصه background-position
 • مشخصه background-attachment
 • مشخصه background (شکل کوتاه)
 • لیست ها
 • مشخصه list-style-type
 • مشخصه list-style-position
 • مشخصه list-style-image
 • مشخصه list-style (شکل کوتاه)
 • جدول ها
 • مشخصه های خاص جدول ها
 • مشخصه border-collapse
 • مشخصه border-spacing
 • مشخصه table-layout
 • شبه کلاس های‎:focus و‎  :active
 • مشخصه های دیگر
 • مشخصه cursor
 • مشخصه display
 • مشخصه visibility
 • مختصات دهی و چینش با استفاده از CSS
 • مشخصه Position
 • مختصات دهی به صورت Relative
 • مختصات دهیFixed
 • مشخصه z-index
 • شناور کردن با استفاده از مشخصه float
 • مشخصه clear
 • واحد های اندازه گیری در CSS
 • بررسی و کاربرد واحد اندازه گیری px
 • بررسی و کاربرد واحد اندازه گیری em
 • بررسی و کاربرد واحد اندازه گیری in
 • بررسی و کاربرد واحد اندازه گیری cm
 • بررسی و کاربرد واحد اندازه گیری mm
 • بررسی و کاربرد واحد اندازه گیری Percentage
 • کجا باید از چه واحدی استفاده کنیم
 • آشنایی با رنگ ها
 • استفاده از نام رنگ
 • استفاده از کد ترکیبی (عدد دهدهی)- RGB
 • استفاده از کد ترکیبی (عدد مبنای 16)- Hex
 • بررسیBox Model
 • Box Model چیست
 • بررسی Border
 • بررسی Margin
 • بررسی Padding
 • ابعادBox
 • بررسی height
 • بررسی width
 • بررسی line-height
 • بررسی min-height
 • بررسی max-height
 • برسیmin-width
 • بررسی max-width
 • PositionهاCSS
 • بررسی و کاربرد Static Position
 • بررسی و کاربرد Absolute Position
 • بررسی و کاربرد Relative Position
 • بررسی و کاربرد Fixed Position
 • کار با CSS3 و قابلیت های جدید آن
 • Advanced Selectors
 • گرد کردن گوشه ها- Rounded Corners
 • حاشیه تصویری- Border Image
 • سایه ها- Box Shadow & Text Shadow
 • رنگ ها- Colors
 • RGBA
 • Gradient
 • Transform چرخش ، جابجایی و…
 • قاب های چند ستونی- Multi Column Layout
 • استفاده از فونت در وب- Web Fonts
 • متحرک سازی اجزای صفحه - Animations and Transitions
 • Box Sizing
 • Media Queries
 • پس زمینه- Background
 • پس زمینه های متعدد- Multiple Backgrounds
 • Background-size
 • Background-clip
 • background-origin
 • Text-overflow
 • Word-wrap
 • Word-break
 • چگونه صفحات وب ما در تمام مرورگرها یکسان نمایش داده شود
 • ساخت سایت تک صفحه ای با html css flexbox

Flex

 • CSS Flex Container
 • Parent Element (Container)
 • The flex-direction Property
 • The flex-wrap Property
 • The flex-flow Property
 • The justify-content Property
 • The align-items Property
 • The align-content Property
 • Perfect Centering
 • The CSS Flexbox Container Properties
 • CSS Flex Items
 • Child Elements (Items)
 • The flex-grow Property
 • The flex-shrink Property
 • The order Property
 • The flex-basis Property
 • The flex Property
 • The align-self Property
 • The CSS Flexbox Items Properties
 • CSS Flex Responsive
 • Responsive Flexbox
 • Responsive Image Gallery using Flexbox
 • Responsive Website using Flexbox
 • پروژه عملی

بوت استرپ ورژن ۵

 • معرفی و نصب و راه اندازی بوت استرپ
 • آشنایی با فایل های موجود در پوشه دانلود شده
 • آشنایی با نسخه های مختلف بوت استرپ
 • پشتیبانی در مرورگر های مختلف
 • مفهوم RFS
 • راست چین کردن پروژه های بوت استرپ
 • شخصی سازی کردن بوت استرپ
 • Reboot در بوت استرپ
 • آشنایی با تایپوگرافی
 • Breakpoint ها و Media Query ها
 • کار با Containers
 • سیستم شبکه یا Grid System در بوت استرپ
 • مفاهیم ردیف و ستون
 • مفهوم Gutters
 • مفهوم z index
 • استفاده از CSS Grid در بوت استرپ
 • استفاده از FlexBox در بوت استرپ
 • جداول در بوت استرپ
 • Figures در بوت استرپ
 • کار با فرم ها
 • کار با اینپوت ها
 • تگ های select , option , textarea
 • اعتبار سنجی ها
 • کار با تصاویر در بوت استرپ
 • کار با Component های بوت استرپ
 • کار با کامپوننت های Accordion - Alerts - Close button - Dropdowns - Offcanvas - Placeholders - Progress - Spinners - Toasts
 • کامپوننت های Buttons، Button group
 • کامپوننت Badges
 • کامپوننت های Progress، Pagination
 • کامپوننت های Alert، List group
 • کامپوننت Tooltip
 • کامپوننت Forms
 • کامپوننت های Dropdowns، Popovers
 • کامپوننت Breadcrumb
 • کامپوننت های Input group، Modal
 • کامپوننت Collapse
 • کامپوننت های Navs و Carousel
 • کامپوننت های Navbar، Scrollspy
 • کامپوننت Card
 • کار با Helpers
 • آشنایی با Utilities
 • Background
 • Borders
 • Colors
 • Display property
 • Float
 • Interactions
 • Opacity
 • Overflow
 • Position
 • Shadows
 • Sizing
 • Spacing
 • Text
 • Vertical alignment
 • Visibility

TailwindCSS 

 • مقدمه ای بر tailwind
 • اصول طراحی واکنشگرا
 • کار با رنگ ها و اندازه ها
 • شخصی سازی
 • Utilities
 • فلکس باکس در تیلویند

جاوااسکریپت

 • معرفی جاوااسکریپت
 • چرا زبان برنامه نویسی؟
 • چرا زبان جاوااسکریپت؟
 • تاریخچه
 • نسخه ها -مزایای استفاده از این زبان
 • نصب و راه اندازی اولین پروژه
 • -طرق مختلف استفاده در مرورگر
 • اولین برنامه Hello World
 • مبانی برنامه نویسی به زبان جاوا اسکریپت
 • Comments
 • Variables
 • شناسه ها
 • کلمات رزرو شده
 • Data types
 • متغیر ها
 • ثابت ها
 • رشته ها
 • اعداد
 • عملگرها
 • تبدیلات
 • ساختار های شرطی
 • حلقه ها
 • آرایه ها
 • Sets
 • Maps
 • حلقه های تکرار
 • توابع - ورودی و خروجی
 • Arrow Functions
 • Scope
 • Hoisting
 • Callback
 • Object
 • DOM
 • انتخاب المان های صفحه وب
 • حرکت در DOM
 • CSS
 • Attributes
 • رویداد چیست؟
 • Event Object
 • Event Flow
 • Keyboard Events در جاوااسکریپت
 • رویداد ها کنترل ها اعتبار سنجی فرم ها
 • Animations
 • کار با فرم ها
 • عناصر صفحه
 • Events
 • BOM
 • Popup
 • Cookies
 • History Location
 • Windows
 • Browser Event
 • خطایابی و رفع آن ها
 • انواع خطا ها
 • سرفصل های تکمیلی
 • Json Closures Iterators Generators
 • Ajax
 • کار با Ajax
 • رویداد ها
 • Promises
 • نحوه ارسال درخواست Async در Ajax
 • بروز رسانی DOM با Ajax
 • استفاده Json در Ajax
 • اکما اسکریپت ECMAScript
 • Const و Let
 • Template Strings
 • Tagged Templates
 • بروز رسانی های ایجاد شده در توابع
 • عملگر Spread
 • Getters و Setters
 • متد های of و fill
 • متدهای find و findIndex
 • Map
 • WeakSet و WeakMap
 • بروزرسانی ها در ES7
 • Await و Async
 • بروزرسانی ها در ES8
 • مثال های عملی کوچک
 • ساخت ماشین حساب
 • ساخت Todo
 • ساخت چراغ راهنما
 • ساخت ساعت دیجیتال
 • ساخت شمارنده
 • بازی حدس عدد
 • اعتبار سنجی فرم ها
 • کتابخانه ی jQuery
 • دلایل استفاده از jQuery متدهای کاربردی
 • سکلتور ها
 • رویداد ها
 • افکت ها
 • کار با HTML
 • Ajax

پروژه های عملی  جاوااسکریپت:

 • سبد خرید
 • بازی حدس عدد
 • ماشین حساب
 • جدول با قابلیت فیلترینگ و مرتب سازی داده ها و صفحه بندی
 • نمایش و مخفی سازی رمز عبور در ورودی
 • اسلایدر
 • لودینگ
 • تایپ متحرک
 • گالری تصویر
 • کپی متن
 • ورود و ثبت نام
 • دارک مود
 • آپلودر
 • پروژه Rest Api
 • تولید کد Captcha
 • آزمون آنلاین Quiz
 • پروژه آب و هوا

اهداف این آموزش

تسلط کافی به مهارت های اصلی در فرانت اند

مشاور پروژه های برنامه نویسی و بازاریابی الکترونیکی

آیا نیاز به یک مشاور حرفه ای و مجرب در پروژه های برنامه نویسی و یا پروژه های بازاریابی الکترونیکی خود دارید ؟

مهندس ایمان مدائنی مدرس بین المللی و رسمی مایکروسافت، مدیر و موسس انجمن برنامه نویسان و آموزشگاه برنامه نویسان ، دارای مدارک رسمی Microsoft Certified Trainer - MCT و MCSD و MCP و MCSE و MCSA از مایکروسافت، مشاور چندین سازمان و ارگان دولتی و شرکت های خصوصی، می تواند در این مسیر شما را همراهی نماید.

آخرین مقالات

مشاهده همه