آکادمی برنامه نویسان

لوگو
کلاس خصوصی فعال است. درخواست کلاس خصوصی
برای دوره بعدی خبرم کن . خبرم کن

توضیحات دوره

یک وب سایت تشکیل شده است از تعدادی فایل با فرمت های مختلف که توسط مرورگرهایی همچون Firefox , Chrome و ... توسط کامپیوتر های شخصی، موبایل و یا تبلت بازدید می شوند. برای  پیاده سازی یک وب سایت دو بخش کلی برای کد نویسی وجود دارد که به یک بخش، سمت سرور (Server Side) و دیگری سمت کلاینت یا کاربر (Client Side)  گفته می شود. برای طراحی یک قالب، نیاز به دانستن موضوعاتی مانند: Html, Css, Js می باشد.
شما در دوره جامع طراحی سایت به صورت حرفه ای آموزش خواهید دید که چگونه یک قالب وب سایت را طراحی کنید.
 

پیش نیازها

این دوره پیشنیاز ندارد 
 

مخاطبان این دوره

دوستداران طراحی سایت
کسانی که سعی دارند ساخت صفحات وب را خودشان به عهده بگیرند
دوستداران برنامه نویسی سمت کلاینت (jQuery)
دوستداران استایل نویسی با کمک زبان های برنامه نویسی Less
 

سرفصل دوره

آشنایی باHTMLوXHTML
Tagها وElementها
جدا کردنHeadها ازBody
Attributeچیست
یاد گرفتن از دیگران با نگاه به سورس کد آنها
آشنایی با عنصرهایBlockوInline
عناصری برای زیبا سازی متن
طراحی با <table> (منسوخ شده)
گروه بندی کردن عنصرها با استفاده از <div>و <span>
Commentها
ساختار یک فایلHTML
اعلان نوعDocument
عنصر <html>
عنصر <head>
عنصر <title>
عنصر <body>
مبانی فرمت کردن متن
float
ایجاد سرصفحه ها
ایجاد پاراگرف ها با استفاده از عنصر <p>
ایجاد خط فاصله با استفاده از عنصر‎<br />‎
ایجاد متن از پیش فرمت شده با استفاده از عنصر <pre>
عنصرهای نمایشی
عنصر <b>
عنصر <i>
عنصر <sup>
عنصر <sub>
عنصر‎<hr />‎
عنصرهای جمله ای
عنصر <em>برای افزودن تاکید
عنصر <strong>برای افزودن تاکید قوی
عنصر <code>برای نمایش سورس کد
لیست ها
استفاده از عنصر <ul>برای ایجاد لیست های فاقد شمارش
لیست های دارای شمارش
لیست های تو در تو
کار با تصاویر
صفتSrc
صفتAlt
پیوند ها
صفتHref
صفتTarget
استفاده ازAnchor
لینک کردن نام، تصویر و...
فرم ها
آشنایی با فرم ها
ایجاد یک فرم با استفاده از عنصر <form>
صفتaction
صفتmethod
صفتid
صفتonsubmit
و عنصر <form>
کنترل های قابل استفاده در فرم ها
ورودی متن
دکمه ها
چک باکس ها
دکمه های رادیویی
باکس های انتخاب
باکس های انتخاب فایل
کنترل های مخفی
ایجاد لیبل برای کنترل های با استفاده از عنصر <label>
فوکوس
کنترل های غیرفعال و فقط خواندنی
مهاجرت ازHTML4/XHTMLبهHTML5
حذف کردن تگhead
آشنایی با المنت های معنی دار
header
nav
footer
article
section
قابلیت های جدیدHTML5
اعتبار سنجی فرم ها
Cascading Style Sheet


آشنایی باCSS
یک مثال ساده
ارث بری
روش های مختلف استفاده ازCSSدر صفحه
عنصر <link>
عنصر <style>
مزایایCSSهایExternal
مشخصه هایCSS
کنترل کردن متن
مشخصهfont-family
مشخصهfont-size
مشخصهfont-weight
مشخصهfont-style
مشخصهfont-stretch
فرمت کردن متن
مشخصهcolor
مشخصهtext-align
مشخصهvertical-align
مشخصهtext-decoration
مشخصهtext-ident
مشخصهtext-shadow
مشخصهtext-transform
مشخصهletter-spacing
مشخصهword-spacing
مشخصهwhite-space
مشخصهdirection
کلاس های شبه متن
شِبهِ کلاسfirst-letter
شِبهِ کلاسfirst-line
انتخابگر ها
انتخابگرUniversal
انتخابگرType
انتخابگرClass
انتخابگرID
انتخابگر فرزند
انتخابگرDescendant
انتخابگر هم نوع مجاور
انتخابگر هم نوع عمومی
انتخابگر صفت
طول ها
واحدهای نسبی
واحدهای مطلق
درصدها
آشنایی با مدلBox
مثالی از کاربرد مدلBox
مشخصه هایBorder
مشخصهpadding
مشخصهmargin
ابعاد یکBox
باگ مدلBoxدرInternet Explorer
مطالبی بیشتر در زمینهCascading Style Sheetها
لینک ها
پس زمینه ها
مشخصهbackground-color
مشخصهbackground-image
مشخصهbackground-repeat
مشخصهbackground-position
مشخصهbackground-attachment
مشخصهbackground (شکل کوتاه)
لیست ها
مشخصهlist-style-type
مشخصهlist-style-position
مشخصهlist-style-image
مشخصهlist-style (شکل کوتاه)
جدول ها
مشخصه های خاص جدول ها
مشخصهborder-spacing
مشخصهtable-layout
شبه کلاس های‎:focusو‎:active
مشخصه های دیگر
مشخصهcursor
مشخصهdisplay
مشخصهvisibility
مختصات دهی و چینش با استفاده ازCSS
مشخصهPosition
مختصات دهی بصورتRelative
مختصات دهیFixed
مشخصهz-index
شناور کردن با استفاده از مشخصهfloat
مشخصهclear
واحد های اندازه گیری درCSS
بررسی و کاربرد واحد اندازه گیریpx
بررسی و کاربرد واحد اندازه گیریem
بررسی و کاربرد واحد اندازه گیریcm
بررسی و کاربرد واحد اندازه گیریmm
بررسی و کاربرد واحد اندازه گیریPercentage
کجا باید از چه واحدی استفاده کنیم
آشنایی با رنگ ها
استفاده از نام رنگ
استفاده از کد ترکیبی (عدد دهدهی)- RGB
استفاده از کد ترکیبی (عدد مبنای 16)- Hex
بررسیBox Model
Box Modelچیست
بررسیBorder
بررسیMargin
بررسیPadding
ابعادBox
بررسیheight
بررسیwidth
بررسیmin-height
بررسیmax-height
برسیmin-width
بررسیmax-width
بررسی و کاربردStatic Position
بررسی و کاربردAbsolute Position
بررسی و کاربردRelative Position
بررسی و کاربردFixed Position
کار باCSS3 و قابلیت های جدید آن
Advanced Selectors
گرد کردن گوشه ها- Rounded Corners
حاشیه تصویری- Border Image
سایه ها- Box Shadow & Text Shadow
رنگ ها- Colors
RGBA
Gradient
Transformچرخش ، جابجایی و...
استفاده از فونت در وب- Web Fonts
متحرک سازی اجزای صفحه - Animations and Transitions
Box Sizing
Media Queries
پس زمینه - Background
background-size
خاصیت های جدید برای Text ها
text-overflow

آشنایی و کار با بوت استرپ bootstrap


آشنایی و شروع کار sass
تنظیمات اولیه برای استفاده sass
متغیر ها sass
استایل های ترکیبی درsass
استایل های تو در تو sass
استفاده از اپراتورها sass
استفاده از توابع sass
محدوده sass
ترکیب کردن چند فایل استایل sass
کامپایل کردن فایل های sass

 

معرفی زبان javascript
بررسی ساختار متغیرها و انواع آنها
بررسی ساختار لیست و object
بررسی گزاره های شرطی
بررسی حلقه ها و استفاده از آنها
بررسی مفهوم DOM 
بررسی مفهوم Document 
استفاده از Element های صفحه
بررسی روش های Manipulate در DOM
مقدمه ای برjQuery
jQueryچیست؟
jQuery چگونه کار می کند؟
اضافه کردن رفرنس هایjQueryبه صفحات
Syntax jQuery
نحوه ی کار باjQuery
هسته یjQuery
انتخاب آیتم ها باjQuery
انتخابگرهایjQuery
Universal Selector
ID Selector
Element Selector
Class Selector
Selectorهای گروهی و ترکیبی
استفاده از متدهایCSSدرjQuery
متدcss(name, value)‎
متدcss(name)‎
متدcss(properties)‎
متدaddClass
متدremoveClass
متدtoggleClass
ایجاد افکت باjQuery
متدshow‎
متدhide
متد toggle
متدslideDown
متدslideUp
متدslideToggle
متدfadeIn
متدfadeOut
متدfadeTo
متدanimate
پیاده سازی پروژه عملی 
 

اهداف این آموزش

یادگیری کد های Html, Css , javascripts , jQuery  و less
نحوه استفاده و پیاده سازی کد ها در طراحی یک سایت
طراحی و پیاده سازه یک قالب وب سایت
 

مشاور پروژه های برنامه نویسی و بازاریابی الکترونیکی

آیا نیاز به یک مشاور حرفه ای و مجرب در پروژه های برنامه نویسی و یا پروژه های بازاریابی الکترونیکی خود دارید ؟

مهندس ایمان مدائنی مدرس بین المللی و رسمی مایکروسافت، مدیر و موسس انجمن برنامه نویسان و آموزشگاه برنامه نویسان ، دارای مدارک رسمی Microsoft Certified Trainer - MCT و MCSD و MCP و MCSE و MCSA از مایکروسافت، مشاور چندین سازمان و ارگان دولتی و شرکت های خصوصی، می تواند در این مسیر شما را همراهی نماید.

آخرین مقالات

مشاهده همه