آکادمی برنامه نویسان

لوگو
برای دوره بعدی خبرم کن . خبرم کن

توضیحات دوره

یک وب سایت تشکیل شده است از تعدادی فایل با فرمت های مختلف که توسط مرورگرهایی همچون Firefox , Chrome و ... توسط کامپیوتر های شخصی، موبایل و یا تبلت بازدید می شوند. برای  پیاده سازی یک وب سایت دو بخش کلی برای کد نویسی وجود دارد که به یک بخش، سمت سرور (Server Side) و دیگری سمت کلاینت یا کاربر (Client Side)  گفته می شود. برای طراحی یک قالب، نیاز به دانستن موضوعاتی مانند: Html, Css, Js می باشد.

شما در دوره جامع طراحی سایت به صورت حرفه ای آموزش خواهید دید که چگونه یک قالب وب سایت را طراحی کنید.

پیش نیازها

این دوره پیشنیاز ندارد .

مخاطبان این دوره

 • دوستداران طراحی سایت
 • کسانی که سعی دارند ساخت صفحات وب را خودشان به عهده بگیرند
 • دوستداران برنامه نویسی سمت کلاینت (jQuery)
 • دوستداران استایل نویسی با کمک زبان های برنامه نویسی Less

سرفصل دوره

 • مقدمه
  • آشنایی با صفحات وب
  • استانداردهای جهانی وب
  • زبان های برنامه نویسی
   • سمت سرور (server-side)
   • سمت کاربر (client-side)
 • آشنایی با HTML و XHTML
  • Tag ها و Element ها
  • جدا کردن Head ها از Body
  • Attribute چیست
  • یاد گرفتن از دیگران با نگاه به سورس کد آنها
  • آشنایی با عنصرهای Block و Inline
  • عناصری برای زیبا سازی متن
  • طراحی با <table> (منسوخ شده)
  • گروه بندی کردن عنصرها با استفاده از <div> و <span>
  • Comment ها
 • ساختار یک فایل HTML
  • اعلان XML
  • اعلان نوع Document
  • عنصر <html>
  • عنصر <head>
  • عنصر <title>
  • عنصر <body>
 • مبانی فرمت کردن متن
  • White Space و Flow
  • ایجاد سرصفحه ها
  • ایجاد پاراگرف ها با استفاده از عنصر <p>
  • ایجاد خط فاصله با استفاده از عنصر<br />‎
  • ایجاد متن از پیش فرمت شده با استفاده از عنصر <pre>
 • عنصرهای نمایشی
  • عنصر <b>
  • عنصر <i>
  • عنصر <sup>
  • عنصر <sub>
  • عنصر<hr />‎
 • عنصرهای جمله ای
  • عنصر <em> برای افزودن تاکید
  • عنصر <strong> برای افزودن تاکید قوی
  • عنصر <address> برای افزودن آدرس
  • عنصر <blockquote> برای نقل قول کردن
  • عنصر <q> برای نقل قول های کوتاه
  • عنصر <code> برای نمایش سورس کد
 • لیست ها
  • استفاده از عنصر <ul> برای ایجاد لیست های فاقد شمارش
  • لیست های دارای شمارش
  • لیست های Definition
  • لیست های تو در تو
 • کار با تصاویر
  • صفت Src
  • صفت Alt
 • پیوند ها
  • صفت Href
  • صفت Target
  • استفاده از Anchor
  • لینک کردن نام، تصویر و ...
 • فرم ها
  • آشنایی با فرم ها
  • ایجاد یک فرم با استفاده از عنصر <form>
   • صفت action
   • صفت method
   • صفت id
   • صفت onsubmit
   • و عنصر <form>
  • کنترل های قابل استفاده در فرم ها
   • ورودی متن
   • دکمه ها
   • چک باکس ها
   • دکمه های رادیویی
   • باکس های انتخاب
   • باکس های انتخاب فایل
   • کنترل های مخفی
  • ایجاد لیبل برای کنترل های با استفاده از عنصر <label>
  • سازماندهی فرم ها با استفاده از عنصرهای <fieldset> و <legend>
  • فوکوس
   • ترتیب گردش Tab
   • Access Key ها
  • کنترل های غیرفعال و فقط خواندنی
 •   مهاجرت از HTML4/XHTML به HTML5
  • تغییر doctype
  • تغییر Encoding
  • اضافه کردن اسکریپت برای پشتیبانی از HTML5
  • حذف کردن تگ head
  • آشنایی با المنت های معنی دار
   • header
   • nav
   • footer
   • article
   • section
  • قابلیت های جدید HTML5
  • اعتبار سنجی فرم ها
   • نمایش و اجرای فایل های چند رسانه ای
    • Video
    • Audio
 • Cascading Style Sheet
  • آشنایی با CSS
   • یک مثال ساده
   • ارث بری
  • روش های مختلف استفاده از CSS در صفحه
   • عنصر <link>
   • عنصر <style>
   • مزایای CSS های External
  • مشخصه های CSS
   • کنترل کردن متن
    • مشخصه font-family
    • مشخصه font-size
    • مشخصه font-weight
    • مشخصه font-style
    • مشخصه font-variant
    • مشخصه font-stretch
    • مشخصه font-size-adjust
   • فرمت کردن متن
    • مشخصه color
    • مشخصه text-align
    • مشخصه vertical-align
    • مشخصه text-decoration
    • مشخصه text-ident
    • مشخصه text-shadow
    • مشخصه text-transform
    • مشخصه letter-spacing
    • مشخصه word-spacing
    • مشخصه white-space
    • مشخصه direction
  • کلاس های شبه متن
   • شِبهِ کلاس first-letter
   • شِبهِ کلاس first-line
  • انتخابگر ها
   • انتخابگر Universal
   • انتخابگر Type
   • انتخابگر Class
   • انتخابگر ID
   • انتخابگر فرزند
   • انتخابگر Descendant
   • انتخابگر هم نوع مجاور
   • انتخابگر هم نوع عمومی
   • انتخابگر صفت
  • طول ها
   • واحدهای نسبی
   • واحدهای مطلق
   • درصدها
  • آشنایی با مدل Box
   • مثالی از کاربرد مدل Box
   • مشخصه های Border
   • مشخصه padding
   • مشخصه margin
   • ابعاد یک Box
   • باگ مدل Box در Internet Explorer
  • مطالبی بیشتر در زمینه Cascading Style Sheet ها
   • لینک ها
   • پس زمینه ها
    • مشخصه background-color
    • مشخصه background-image
    • مشخصه background-repeat
    • مشخصه background-position
    • مشخصه background-attachment
    • مشخصه background (شکل کوتاه)
   • لیست ها
    • مشخصه list-style-type
    • مشخصه list-style-position
    • مشخصه list-style-image
    • مشخصه list-style (شکل کوتاه)
   • جدول ها
    • مشخصه های خاص جدول ها
    • مشخصه border-collapse
    • مشخصه border-spacing
    • مشخصه empty-cells
    • مشخصه caption-side
    • مشخصه table-layout
   • شبه کلاس های:focus و:active
   • مشخصه های دیگر
    • مشخصه cursor
    • مشخصه display
    • مشخصه visibility
   • مختصات دهی و چینش با استفاده از CSS
    • مشخصه Position
    • مشخصه های Box Offset
    • مختصات دهی بصورت Relative
    • مختصات دهی Fixed
    • مشخصه z-index
    • شناور کردن با استفاده از مشخصه float
    • مشخصه clear
   • واحد های اندازه گیری در CSS
    • بررسی و کاربرد واحد اندازه گیری px
    • بررسی و کاربرد واحد اندازه گیری em
    • بررسی و کاربرد واحد اندازه گیری ex
    • بررسی و کاربرد واحد اندازه گیری pt
    • بررسی و کاربرد واحد اندازه گیری pc
    • بررسی و کاربرد واحد اندازه گیری in
    • بررسی و کاربرد واحد اندازه گیری cm
    • بررسی و کاربرد واحد اندازه گیری mm
    • بررسی و کاربرد واحد اندازه گیری Percentage
    • کجا باید از چه واحدی استفاده کنیم
   • آشنایی با رنگ ها
    • استفاده از نام رنگ
    • استفاده از کد ترکیبی (عدد دهدهی) - RGB
    • استفاده از کد ترکیبی (عدد مبنای 16) - Hex
   • بررسی Box Model
    • Box Model چیست
    • بررسی Border
    • بررسی Margin
    • بررسی Padding
    • ابعاد Box
    • بررسی height
    • بررسی width
    • بررسی line-height
    • بررسی min-height
    • بررسی max-height
    • برسی min-width
    • بررسی max-width
   • Position ها CSS
    • بررسی و کاربرد Static Position
    • بررسی و کاربرد Absolute Position
    • بررسی و کاربرد Relative Position
    • بررسی و کاربرد Fixed Position
 • کار با CSS3 و قابلیت های جدید آن
  • Advanced Selectors
  • گرد کردن گوشه ها - Rounded Corners
  • حاشیه تصویری - Border Image
  • سایه ها - Box Shadow & Text Shadow
  • رنگ ها - Colors
   • RGBA
   • Gradient
  • Transformچرخش ، جابجایی و ...
  • قاب های چند ستونی - Multicolumn Layout
  • استفاده از فونت در وب - Web Fonts
  • متحرک سازی اجزای صفحه  - Animations and Transitions
  • ایجاد متن و شمارنده  - Generated Content and Counters
  • Box Sizing
  • Media Queries
  • پس زمینه - Background
   • پس زمینه های متعدد - Multiple Backgrounds
   • background-size
   • background-clip
   • background-origin
  • خاصیت های جدید برای Text ها
   • text-overflow
   • word-wrap
   • word-break
 • زبان برنامه نویسی استایل ها (Less)
  • بیشتر بدانیم
  • تفاوت های Less و Sass
  • آشنایی و شروع کار با Less
   • تنظیمات اولیه برای استفاده از Less
   • متغیر ها در Less
   • استایل های ترکیبی در Less
   • استایل های تو در تو در Less
   • استفاده از اپراتورها در Less
   • استفاده از توابع در Less
   • محدوده در Less
   • ترکیب کردن چند فایل استایل در Less
  • کامپایل کردن فایل های Less
 • مقدمه ای بر jQuery
  • jQuery چیست؟
  • jQuery چگونه کار می کند؟
  • اضافه کردن رفرنس های jQuery به صفحات
  • Syntax jQuery
  • نحوه ی کار با jQuery
  • هسته ی jQuery
  • انتخاب آیتم ها با jQuery
   • انتخابگرهای jQuery
   • Universal Selector
   • ID Selector
   • Element Selector
   • Class Selector
   • Selector های گروهی و ترکیبی
  • استفاده از متدهای CSS در jQuery
   • متد css(name, value)‎
   • متد css(name)‎
   • متد css(properties)‎
   • متد addClass
   • متد removeClass
   • متد toggleClass
  • ایجاد افکت با jQuery
   • متد show‎
   • متد hide
   • متد toggle
   • متد slideDown
   • متد slideUp
   • متد slideToggle
   • متد fadeIn
   • متد fadeOut
   • متد fadeTo
   • متد animate
 • سازگاری صفحه با Browser های مختلف (Corss Browser Compatibility)
  • Cross Browser Compatibility چیست؟
  • رعایت اصول Cross Browser
  • چگونه صفحات وب ما در تمام مرورگرها یکسان نمایش داده شود
 • طراحی قالب سایت ( شروع پروژه عملی سایت TopLearn.com )

اهداف این آموزش

یادگیری کد های Html, Css , javascripts , jQuery  و less

نحوه استفاده و پیاده سازی کد ها در طراحی یک سایت

طراحی و پیاده سازه یک قالب وب سایت

مشاور پروژه های برنامه نویسی و بازاریابی الکترونیکی

آیا نیاز به یک مشاور حرفه ای و مجرب در پروژه های برنامه نویسی و یا پروژه های بازاریابی الکترونیکی خود دارید ؟

مهندس ایمان مدائنی مدرس بین المللی و رسمی مایکروسافت، مدیر و موسس انجمن برنامه نویسان و آموزشگاه برنامه نویسان ، دارای مدارک رسمی Microsoft Certified Trainer - MCT و MCSD و MCP و MCSE و MCSA از مایکروسافت، مشاور چندین سازمان و ارگان دولتی و شرکت های خصوصی، می تواند در این مسیر شما را همراهی نماید.

آخرین مقالات

مشاهده همه