آکادمی برنامه نویسان

لوگو
برای دوره بعدی خبرم کن . خبرم کن

توضیحات دوره

یک وب سایت تشکیل شده است از تعدادی فایل با فرمت های مختلف که توسط مرورگرهایی همچون Firefox , Chrome و ... توسط کامپیوتر های شخصی، موبایل و یا تبلت بازدید می شوند. برای  پیاده سازی یک وب سایت دو بخش کلی برای کد نویسی وجود دارد که به یک بخش، سمت سرور (Server Side) و دیگری سمت کلاینت یا کاربر (Client Side)  گفته می شود. برای طراحی یک قالب، نیاز به دانستن موضوعاتی مانند: Html, Css, Js می باشد.

شما در دوره جامع طراحی سایت به صورت حرفه ای آموزش خواهید دید که چگونه یک قالب وب سایت را طراحی کنید.

پیش نیازها

این دوره پیشنیاز ندارد .

مخاطبان این دوره

 • دوستداراد طراحی سایت
 • کسانی که سعی دارند ساخت صفحات وب را خودشان به عهده بگیرند
 • دوستداران برنامه نویسی سمت کلاینت (jQuery)
 • دوستداران استایل نویسی با کمک زبان های برنامه نویسی Less

سرفصل دوره

 • مقدمه
  • آشنایی با صفحات وب
  • استانداردهای جهانی وب
  • زبان های برنامه نویسی
   • سمت سرور(server-side)
   • سمت کاربر(client-side)
 • آشنایی باHTMLوXHTML
  • Tagها وElementها
  • جدا کردنHeadها ازBody
  • Attributeچیست
  • یاد گرفتن از دیگران با نگاه به سورس کد آنها
  • آشنایی با عنصرهایBlockوInline
  • عناصری برای زیبا سازی متن
  • طراحی با <table> (منسوخ شده)
  • گروه بندی کردن عنصرها با استفاده از <div>و <span>
  • Commentها
 • ساختار یک فایلHTML
  • اعلانXML
  • اعلان نوعDocument
  • عنصر <html>
  • عنصر <head>
  • عنصر <title>
  • عنصر <body>
 • مبانی فرمت کردن متن
  • White SpaceوFlow
  • ایجاد سرصفحه ها
  • ایجاد پاراگرف ها با استفاده از عنصر <p>
  • ایجاد خط فاصله با استفاده از عنصر‎<br />‎
  • ایجاد متن از پیش فرمت شده با استفاده از عنصر <pre>
 • عنصرهای نمایشی
  • عنصر <b>
  • عنصر <i>
  • عنصر <sup>
  • عنصر <sub>
  • عنصر‎<hr />‎
 • عنصرهای جمله ای
  • عنصر <em>برای افزودن تاکید
  • عنصر <strong>برای افزودن تاکید قوی
  • عنصر <address>برای افزودن آدرس
  • عنصر <blockquote>برای نقل قول کردن
  • عنصر <q>برای نقل قول های کوتاه
  • عنصر <code>برای نمایش سورس کد
 • لیست ها
  • استفاده از عنصر <ul>برای ایجاد لیست های فاقد شمارش
  • لیست های دارای شمارش
  • لیست هایDefinition
  • لیست های تو در تو
 • کار با تصاویر
  • صفتSrc
  • صفتAlt
 • پیوند ها
  • صفتHref
  • صفتTarget
  • استفاده ازAnchor
  • لینک کردن نام، تصویر و...
 • فرم ها
  • آشنایی با فرم ها
  • ایجاد یک فرم با استفاده از عنصر <form>
   • صفتaction
   • صفتmethod
   • صفتid
   • صفتonsubmit
   • و عنصر <form>
  • کنترل های قابل استفاده در فرم ها
   • ورودی متن
   • دکمه ها
   • چک باکس ها
   • دکمه های رادیویی
   • باکس های انتخاب
   • باکس های انتخاب فایل
   • کنترل های مخفی
  • ایجاد لیبل برای کنترل های با استفاده از عنصر <label>
  • سازماندهی فرم ها با استفاده از عنصرهای <fieldset>و <legend>
  • فوکوس
   • ترتیب گردشTab
   • Access Keyها
  • کنترل های غیرفعال و فقط خواندنی
 •   مهاجرت ازHTML4/XHTMLبهHTML5
  • تغییرdoctype
  • تغییرEncoding
  • اضافه کردن اسکریپت برای پشتیبانی ازHTML5
  • حذف کردن تگhead
  • آشنایی با المنت های معنی دار
   • header
   • nav
   • footer
   • article
   • section
  • قابلیت های جدیدHTML5
  • اعتبار سنجی فرم ها
   • نمایش و اجرای فایل های چند رسانه ای
    • Video
    • Audio
 • Cascading Style Sheet
  • آشنایی باCSS
   • یک مثال ساده
   • ارث بری
  • روش های مختلف استفاده ازCSSدر صفحه
   • عنصر <link>
   • عنصر <style>
   • مزایایCSSهایExternal
  • مشخصه هایCSS
   • کنترل کردن متن
    • مشخصهfont-family
    • مشخصهfont-size
    • مشخصهfont-weight
    • مشخصهfont-style
    • مشخصهfont-variant
    • مشخصهfont-stretch
    • مشخصهfont-size-adjust
   • فرمت کردن متن
    • مشخصهcolor
    • مشخصهtext-align
    • مشخصهvertical-align
    • مشخصهtext-decoration
    • مشخصهtext-ident
    • مشخصهtext-shadow
    • مشخصهtext-transform
    • مشخصهletter-spacing
    • مشخصهword-spacing
    • مشخصهwhite-space
    • مشخصهdirection
  • کلاس های شبه متن
   • شِبهِ کلاسfirst-letter
   • شِبهِ کلاسfirst-line
  • انتخابگر ها
   • انتخابگرUniversal
   • انتخابگرType
   • انتخابگرClass
   • انتخابگرID
   • انتخابگر فرزند
   • انتخابگرDescendant
   • انتخابگر هم نوع مجاور
   • انتخابگر هم نوع عمومی
   • انتخابگر صفت
  • طول ها
   • واحدهای نسبی
   • واحدهای مطلق
   • درصدها
  • آشنایی با مدلBox
   • مثالی از کاربرد مدلBox
   • مشخصه هایBorder
   • مشخصهpadding
   • مشخصهmargin
   • ابعاد یکBox
   • باگ مدلBoxدرInternet Explorer
  • مطالبی بیشتر در زمینهCascading Style Sheetها
   • لینک ها
   • پس زمینه ها
    • مشخصهbackground-color
    • مشخصهbackground-image
    • مشخصهbackground-repeat
    • مشخصهbackground-position
    • مشخصهbackground-attachment
    • مشخصهbackground (شکل کوتاه)
   • لیست ها
    • مشخصهlist-style-type
    • مشخصهlist-style-position
    • مشخصهlist-style-image
    • مشخصهlist-style (شکل کوتاه)
   • جدول ها
    • مشخصه های خاص جدول ها
    • مشخصهborder-collapse
    • مشخصهborder-spacing
    • مشخصهempty-cells
    • مشخصهcaption-side
    • مشخصهtable-layout
   • شبه کلاس های‎:focusو‎:active
   • مشخصه های دیگر
    • مشخصهcursor
    • مشخصهdisplay
    • مشخصهvisibility
   • مختصات دهی و چینش با استفاده ازCSS
    • مشخصهPosition
    • مشخصه هایBox Offset
    • مختصات دهی بصورتRelative
    • مختصات دهیFixed
    • مشخصهz-index
    • شناور کردن با استفاده از مشخصهfloat
    • مشخصهclear
   • واحد های اندازه گیری درCSS
    • بررسی و کاربرد واحد اندازه گیریpx
    • بررسی و کاربرد واحد اندازه گیریem
    • بررسی و کاربرد واحد اندازه گیریex
    • بررسی و کاربرد واحد اندازه گیریpt
    • بررسی و کاربرد واحد اندازه گیریpc
    • بررسی و کاربرد واحد اندازه گیریin
    • بررسی و کاربرد واحد اندازه گیریcm
    • بررسی و کاربرد واحد اندازه گیریmm
    • بررسی و کاربرد واحد اندازه گیریPercentage
    • کجا باید از چه واحدی استفاده کنیم
   • آشنایی با رنگ ها
    • استفاده از نام رنگ
    • استفاده از کد ترکیبی (عدد دهدهی)- RGB
    • استفاده از کد ترکیبی (عدد مبنای 16)- Hex
   • بررسیBox Model
    • Box Modelچیست
    • بررسیBorder
    • بررسیMargin
    • بررسیPadding
    • ابعادBox
    • بررسیheight
    • بررسیwidth
    • بررسیline-height
    • بررسیmin-height
    • بررسیmax-height
    • برسیmin-width
    • بررسیmax-width
   • PositionهاCSS
    • بررسی و کاربردStatic Position
    • بررسی و کاربردAbsolute Position
    • بررسی و کاربردRelative Position
    • بررسی و کاربردFixed Position
 • کار باCSS3و قابلیت های جدید آن
  • Advanced Selectors
  • گرد کردن گوشه ها- Rounded Corners
  • حاشیه تصویری- Border Image
  • سایه ها- Box Shadow & Text Shadow
  • رنگ ها- Colors
   • RGBA
   • Gradient
  • Transformچرخش ، جابجایی و...
  • قاب های چند ستونی- Multicolumn Layout
  • استفاده از فونت در وب- Web Fonts
  • متحرک سازی اجزای صفحه - Animations and Transitions
  • ایجاد متن و شمارنده - Generated Content and Counters
  • Box Sizing
  • Media Queries
  • پس زمینه- Background
   • پس زمینه های متعدد- Multiple Backgrounds
   • background-size
   • background-clip
   • background-origin
  • خاصیت های جدید برایTextها
   • text-overflow
   • word-wrap
   • word-break
 • زبان برنامه نویسی استایل ها(Less)
  • بیشتر بدانیم
  • تفاوت هایLessوSass
  • آشنایی و شروع کار باLess
   • تنظیمات اولیه برای استفاده ازLess
   • متغیر ها درLess
   • استایل های ترکیبی درLess
   • استایل های تو در تو درLess
   • استفاده از اپراتورها درLess
   • استفاده از توابع درLess
   • محدوده درLess
   • ترکیب کردن چند فایل استایل درLess
  • کامپایل کردن فایل هایLess
 • مقدمه ای برjQuery
  • jQueryچیست؟
  • jQuery چگونه کار می کند؟
  • اضافه کردن رفرنس هایjQueryبه صفحات
  • Syntax jQuery
  • نحوه ی کار باjQuery
  • هسته یjQuery
  • انتخاب آیتم ها باjQuery
   • انتخابگرهایjQuery
   • Universal Selector
   • ID Selector
   • Element Selector
   • Class Selector
   • Selectorهای گروهی و ترکیبی
  • استفاده از متدهایCSSدرjQuery
   • متدcss(name, value)‎
   • متدcss(name)‎
   • متدcss(properties)‎
   • متدaddClass
   • متدremoveClass
   • متدtoggleClass
  • ایجاد افکت باjQuery
   • متدshow‎
   • متدhide
   • متد toggle
   • متدslideDown
   • متدslideUp
   • متدslideToggle
   • متدfadeIn
   • متدfadeOut
   • متدfadeTo
   • متدanimate
 • سازگاری صفحه باBrowserهای مختلف(Corss Browser Compatibility)
  • Cross Browser Compatibilityچیست؟
  • رعایت اصولCross Browser
  • چگونه صفحات وب ما در تمام مرورگرها یکسان نمایش داده شود
 • طراحی قالب سایت ( شروع پروژه عملی سایت TopLearn.com )

اهداف این آموزش

یادگیری کد های Html, Css , javascripts , jQuery  و less

نحوه استفاده و پیاده سازی کد ها در طراحی یک سایت

طراحی و پیاده سازه یک قالب وب سایت

مشاور پروژه های برنامه نویسی و بازاریابی الکترونیکی

آیا نیاز به یک مشاور حرفه ای و مجرب در پروژه های برنامه نویسی و یا پروژه های بازاریابی الکترونیکی خود دارید ؟

مهندس ایمان مدائنی مدرس بین المللی و رسمی مایکروسافت، مدیر و موسس انجمن برنامه نویسان و آموزشگاه برنامه نویسان ، دارای مدارک رسمی Microsoft Certified Trainer - MCT و MCSD و MCP و MCSE و MCSA از مایکروسافت، مشاور چندین سازمان و ارگان دولتی و شرکت های خصوصی، می تواند در این مسیر شما را همراهی نماید.

آخرین مقالات

مشاهده همه

تقدیرنامه ها