آکادمی برنامه نویسان

لوگو
برای دوره بعدی خبرم کن . خبرم کن

توضیحات دوره

Asp.Net Core چیست؟

ASP.NET Core در حال حاضر به طور کامل به دنبال آخرین نسخه هایی که بر روی .NET Framework کار میکنند بازنویسی شده است.

ASP.NET با تمرکز اصلی بر تبدیل آن به cross-platform  توسعه داده شده است!

بعله ASP.NET Core در حال حاضر  cross-platform است.

در توسعه وب مدرن امروزی Asp.Net Core خیلی سریع و در زمان محدود محبوب شد.

در ادامه ، توسعه ابری با تنظیمات ساخته شده آسان همراه با یک پردازش خود میزبانی همانند IIS و بسیاری از ویژگی های بیشتر اضافه شده به ASP.NET Core که بر پایه آن ایجاد شده است.

Cross Platform چیست؟

بعله شما درست خواندید ASP.NET Core در حال حاضر  cross-platform است.ASP.NET Core CLR در حال حاضر شامل WPF و WinForms است.در این روش یکبار کد را میسازد (built میکند) و آن بر روی هر پلتفرمی اجرا می شود.اکنون ما می توانیم NET framework. را در لینوکس، یونیکس یا OSX نصب کنیم.

پیش نیازها

 1. #C
 2. Html & Css
 3. Asp.net MVC

مخاطبان این دوره

برنامه نویسان Asp.Net MVC

سرفصل دوره

 1. DotNet Core
 2. Asp.Net Core
 3. Middle Wares
 4. Routing
 5. Dependency Injection
 6. Context Injection
 7. IoC
 8. MVC
 9. Razor
 10. Razor Pages
 11. Areas
 12. EF Core
 13. Layouts
 14. Razor Components
 15. View Components
 16. Puiblish & Upload

اهداف این آموزش

بعد از این دوره به سادگی میتوانید با Asp.Net Core پروژه النجام دهید .

مشاور پروژه های برنامه نویسی و بازاریابی الکترونیکی

آیا نیاز به یک مشاور حرفه ای و مجرب در پروژه های برنامه نویسی و یا پروژه های بازاریابی الکترونیکی خود دارید ؟

مهندس ایمان مدائنی مدرس بین المللی و رسمی مایکروسافت، مدیر و موسس انجمن برنامه نویسان و آموزشگاه برنامه نویسان ، دارای مدارک رسمی Microsoft Certified Trainer - MCT و MCSD و MCP و MCSE و MCSA از مایکروسافت، مشاور چندین سازمان و ارگان دولتی و شرکت های خصوصی، می تواند در این مسیر شما را همراهی نماید.

آخرین مقالات

مشاهده همه

تقدیرنامه ها