آکادمی برنامه نویسان

لوگو
برای دوره بعدی خبرم کن . خبرم کن

توضیحات دوره

در این دوره سعی شده است تا به صورت کاملا کاربردی مباحث SQL server  را از سطح مقدماتی توضیح دهیم و با تمریناتی که در طول دوره دانشجویان انجام می دهند به صورت تضمینی بتوانند تا سطح حرفه ای برنامه نویسی، با همین دانش بانک اطلاعات پیش بروند مگر کسانی که می خواهند به صورت تخصصی و عمیق SQL server را بیاموزند که باید در دوره پیشرفته حضور یابند.

پیش نیازها

این دوره پیش نیاز ندارد

مخاطبان این دوره

دانشجویان و برنامه نویسان تازه کار و متوسط و علاقه مندان به کار در زمینه بانک اطلاعات

سرفصل دوره

 • معرفی SQL و خصوصیات آن
 • معرفی RDBMS و انواع آن
 • مقایسه SQL Server با رقبا و دلیل انتخاب آن
 • معرفی SQL Server و تاریخچه
 • معرفی و کاربردهای OLTOو OLAP و بیان تفاوت هایشان
 • معرفی Server Types (Database Engine، Analysis Services، Integration Services و Reporting Services )
 • نحوه نصب و معرفی پیکربندی
 • نیازهای سخت افزاری برای نصب
 • نیازهای نرم افزاری برای نصب
 • بررسی انواع Authentication و بررسی امنیت و تفاوت های آنان
 • آشنایی با بانک­های اطلاعاتی سیستمی
 • Master
 • Model
 • Msdb
 • Tembdb
 • معرفی Object های  یک بانک اطلاعاتی
 • بررسی و آشنایی با فایل های mdf,ndf,ldf و توضیح و تفاوت مدل های ذخیره سازی اطلاعات درون آنها
 • محیط Management Studio
 • کلید های میانبر
 • قابلیت های کاربردی و مهم
 • روش کار
 • بانک­های اطلاعاتی  (اعمال به دو روش اسکریپتی و ویزاردی آموزش داده می شوند)
  • Create/Drop
  • Backup & Restore
  • Attach, Detach
  • آزمون وجود بانک اطلاعاتی
  • نمایش فایل های بانک اطلاعاتی
  • معرفی و کاربرد BLOB ها
  • معرفی و کار با اسکیما
 • معرفی جدول
 • ایجاد جدول
 • ستون
 • انواع Data Type های مهم و پر کاربرد
 • ردیف
 • معرفی کلید اصلی و شرایط و کاربرد آن
 • معرفی کلید خارجی و شرایط و کاربرد آن
 • مقدار Null چیست وچه کاربردی دارد؟
 • Identity چیست؟  چه موارد کاربردی دارد؟ مزایا و معایب؟
 • Collation چیست؟ انواع Collation ؟
 • Default Value چیست و چه کاربردی دارد؟
 • معرفی ستون های محاسباتی و کاربرد آن.
 • ایجاد ارتباط بین دو یا چند جدول
 • آموزش تحلیل و طراحی جداول با مثال کاربردی
 • آموزش نرمال سازی به صورت کاملا کاربردی و عملیاتی
 • معرفی انواع دستورات SQL Server  (DDL,DML,DCL,DQL )
 • DDL (Data Definition Language)
 • ایجاد Relation و ...
 • DML (Data Manipulation Language)
 • معرفی و آموزش دستور Insert
 • معرفی و آموزش دستور Update
 • معرفی و آموزش دستور Delete
 • DCL (Data Contrul Language)
 • دستور ایجاد کاربر و ...
 • DQL (Data Query Language)
 • معرفی و کاربرد Select
 • ساخت ستون جدید در واکشی اطلاعات
 • Top, Percent
 • Ties
 • Distinct
 • From
 • Where
 • Order By
 • Union
 • Intersect
 • انواع Join ها
 • Inner Join
 • Left Join
 • Right Join
 • Cross Join
 • Full outer Join
 • معرفی و کار با دستورات مهم و پر کاربرد
 • In, Not In
 • Exists, Not Exists
 • If, Else
 • As
 • Group By, Having
 • With
 • AND , OR , Between , Not Between
 • Like , Not Like
 • Function ها
 • کار با متغیرها و پارامترها
 • آموزش مقداردهی به متغیر ها
 • اجرای دستورات رشته ای
 • تعریف متغیرهایی از نوع جدول
 • معرفی و کار با Case Expression
 • Simple Case Expression
 • Searched Case Expression
 • کوئری ها پیچیده و مهم
 • Nested Query
 • Sub Query
 • آشنایی و کار با CTE (Common Table Expression)
 • معرفی و کار با توابع رشته ای
 • Upper , Lower
 • Right , Left
 • Substring
 • Ltrim , Rtrim
 • Concat
 • Replace
 • Reverse
 • معرفی و کار با توابع ریاضی
 • ABS
 • Power
 • Square
 • SQRT
 • Round
 • Rand
 • معرفی و کار با توابع تاریخ
 • Get Date
 • Date Add
 • Date Diff
 • Date Name
 • Date Part
 • Day, Month, Year
 • Format
 • معرفی و کار با توابع جمع
 • Max
 • Min
 • Sum
 • Avg
 • Count
 • آشنایی با نوع UniqueIdentifier و تابع Newid
 • تبدیل داده
 • Cast
 • Convert
 • Pars
 • مبحث View
 • نکات Performance ای مربوط به View ها
 • تعریف و ایجاد View
 • کاربرد View
 • مبحث Trigger
 • تعریف و ایجاد Trigger
 • کاربرد Trigger
 • مبحث Stored Procedures
 • نکات Performance ای مربوط به Stored Procedure
 • تعریف و ایجاد Stored Procedure
 • کاربرد Stored Procedure
 • مبحث Cursor
 • تعریف و ایجاد Cursor
 • نکات Performance ای مربوط به Cursor
 • کاربرد Cursor
 • معرفی و کار با تعدادی از استور پروسیجر های سیستمی
 • معرفی و کار با تعدادی از جداول سیستمی
 • آشنایی با Configuration Manager
 • آشنایی با ابزار Appex
 • آشنایی با BI  (Business Intelligence)
 • آموزش ارتباط C# با SQL Server
 • معرفی قابلیت FileStream و ذخیره عکس در جدول

اهداف این آموزش

تسلط بر دیتابیس Microsoft Sql Server

مشاور پروژه های برنامه نویسی و بازاریابی الکترونیکی

آیا نیاز به یک مشاور حرفه ای و مجرب در پروژه های برنامه نویسی و یا پروژه های بازاریابی الکترونیکی خود دارید ؟

مهندس ایمان مدائنی مدرس بین المللی و رسمی مایکروسافت، مدیر و موسس انجمن برنامه نویسان و آموزشگاه برنامه نویسان ، دارای مدارک رسمی Microsoft Certified Trainer - MCT و MCSD و MCP و MCSE و MCSA از مایکروسافت، مشاور چندین سازمان و ارگان دولتی و شرکت های خصوصی، می تواند در این مسیر شما را همراهی نماید.

آخرین مقالات

مشاهده همه

تقدیرنامه ها