آکادمی برنامه نویسان

لوگو
برای دوره بعدی خبرم کن . خبرم کن

توضیحات دوره

کمپ آموزشی متخصص بک اند در جهت آموزش و رشد دانشجویان عزیزی که از صفر قصد وارد شدن این حوزه را دارند مناسب میباشد . مزیت اصلی این کمپ شرکت دانشجویان در مباحث ، حل تمارین متعدد ، استفاده از بروزترین متد های آموزشی ، برگزاری امتحان های مقطعی به منظور آمادگی دانشجویان و آشنایی با محیط کاری در شرکت ها ، پروژه های عملی...می باشد

پیش نیازها

توانایی کار با کامپیوتر و اینترنت

مخاطبان این دوره

1- افرادی که علاقمند به بک اند و طراحی سایت  هستند.

٢-طراحان سایت

سرفصل دوره

 

 • آشنایی با HTML
 • Tag ها و Element ها
 • Attribute چیست
 • تگ <div> و <span>
 • Comment ها
 • ساختار یک فایل HTML
 • عنصر <html>
 • عنصر <head>
 • عنصر <title>
 • عنصر <body>
 • مبانی فرمت کردن متن
 • Float
 • ایجاد سرصفحه ها
 • ایجاد پاراگراف ها با استفاده از عنصر <p>
 • ایجاد خط فاصله با استفاده از عنصر‎<br />‎
 • عنصر <b>
 • عنصر <i>
 • عنصر‎<hr />‎
 • عنصرهای جمله ای
 • عنصر <em>برای افزودن تاکید
 • عنصر <strong>برای افزودن تاکید قوی
 • عنصر <q>برای نقل قول های کوتاه
 • عنصر <code>برای نمایش سورس کد
 • لیست ها
 • استفاده از عنصر <ul>
 • لیست های دارای شمارش
 • لیست های تو در تو
 • کار با تصاویر
 • صفت Src
 • صفت Alt
 • پیوند ها
 • صفت Href
 • صفت Target
 • استفاده از Anchor
 • لینک کردن نام، تصویر و…
 • فرم ها
 • آشنایی با فرم ها
 • ایجاد یک فرم با استفاده از عنصر <form>
 • صفت action
 • صفتmethod
 • صفت id
 • و عنصر <form>
 • ورودی متن
 • دکمه ها
 • چک باکس ها
 • دکمه های رادیویی
 • باکس های انتخاب
 • باکس های انتخاب فایل
 • کنترل های مخفی
 • ایجاد لیبل برای کنترل های با استفاده از عنصر <label>
 • عنصر های معنایی
 • Header
 • Nav
 • Footer
 • Article
 • Section
 • قابلیت های جدید HTML5
 • اعتبار سنجی فرم ها
 • Cascading Style Sheet
 • آشنایی با CSS
 • روش های مختلف استفاده از CSS در صفحه
 • عنصر <link>
 • عنصر <style>
 • مزایای CSS های External
 • مشخصه های CSS
 • کنترل کردن متن
 • مشخصه font-family
 • مشخصه font-size
 • مشخصه font-weight
 • مشخصه font-style
 • فرمت کردن متن
 • مشخصه color
 • مشخصه text-align
 • مشخصه text-decoration
 • مشخصه text-shadow
 • مشخصه text-transform
 • مشخصه letter-spacing
 • مشخصه word-spacing
 • مشخصه white-space
 • مشخصه direction
 • کلاس های شبه متن
 • شبه کلاس first-letter
 • شبه کلاس first-line
 • سلکتور ها
 • انتخابگر Class
 • انتخابگر ID
 • انتخابگر فرزند
 • انتخابگر هم نوع مجاور
 • انتخابگر عمومی
 • انتخابگر صفت
 • طول ها
 • واحدهای نسبی
 • واحدهای مطلق
 • درصدها
 • آشنایی با مدل Box
 • مثالی از کاربرد مدل Box
 • مشخصه های Border
 • مشخصه padding
 • مشخصه margin
 • ابعاد یک Box
 • باگ مدل Box Internet Explorer
 • مطالبی بیشتر در زمینه Cascading Style Sheet ها
 • لینک ها
 • پس زمینه ها
 • مشخصه background-color
 • مشخصه background-image
 • مشخصه background-repeat
 • مشخصه background-position
 • مشخصه background-attachment
 • مشخصه background (شکل کوتاه)
 • لیست ها
 • مشخصه list-style-type
 • مشخصه list-style-position
 • مشخصه list-style-image
 • مشخصه list-style (شکل کوتاه)
 • جدول ها
 • مشخصه های خاص جدول ها
 • مشخصه border-collapse
 • مشخصه border-spacing
 • مشخصه table-layout
 • شبه کلاس های‎:focus و‎  :active
 • مشخصه های دیگر
 • مشخصه cursor
 • مشخصه display
 • مشخصه visibility
 • مختصات دهی و چینش با استفاده از CSS
 • مشخصه Position
 • مختصات دهی به صورت Relative
 • مختصات دهیFixed
 • مشخصه z-index
 • شناور کردن با استفاده از مشخصه float
 • مشخصه clear
 • واحد های اندازه گیری در CSS
 • بررسی و کاربرد واحد اندازه گیری px
 • بررسی و کاربرد واحد اندازه گیری em
 • بررسی و کاربرد واحد اندازه گیری in
 • بررسی و کاربرد واحد اندازه گیری cm
 • بررسی و کاربرد واحد اندازه گیری mm
 • بررسی و کاربرد واحد اندازه گیری Percentage
 • کجا باید از چه واحدی استفاده کنیم
 • آشنایی با رنگ ها
 • استفاده از نام رنگ
 • استفاده از کد ترکیبی (عدد دهدهی)- RGB
 • استفاده از کد ترکیبی (عدد مبنای 16)- Hex
 • بررسیBox Model
 • Box Model چیست
 • بررسی Border
 • بررسی Margin
 • بررسی Padding
 • ابعادBox
 • بررسی height
 • بررسی width
 • بررسی line-height
 • بررسی min-height
 • بررسی max-height
 • برسیmin-width
 • بررسی max-width
 • PositionهاCSS
 • بررسی و کاربرد Static Position
 • بررسی و کاربرد Absolute Position
 • بررسی و کاربرد Relative Position
 • بررسی و کاربرد Fixed Position
 • کار با CSS3 و قابلیت های جدید آن
 • Advanced Selectors
 • گرد کردن گوشه ها- Rounded Corners
 • حاشیه تصویری- Border Image
 • سایه ها- Box Shadow & Text Shadow
 • رنگ ها- Colors
 • RGBA
 • Gradient
 • Transform چرخش ، جابجایی و…
 • قاب های چند ستونی- Multi Column Layout
 • استفاده از فونت در وب- Web Fonts
 • متحرک سازی اجزای صفحه - Animations and Transitions
 • Box Sizing
 • Media Queries
 • پس زمینه- Background
 • پس زمینه های متعدد- Multiple Backgrounds
 • Background-size
 • Background-clip
 • background-origin
 • Text-overflow
 • Word-wrap
 • Word-break
 • چگونه صفحات وب ما در تمام مرورگرها یکسان نمایش داده شود
 • ساخت سایت تک صفحه ای با html css flexbox

 

Flex

 • CSS Flex Container
 • Parent Element (Container)
 • The flex-direction Property
 • The flex-wrap Property
 • The flex-flow Property
 • The justify-content Property
 • The align-items Property
 • The align-content Property
 • Perfect Centering
 • The CSS Flexbox Container Properties
 • CSS Flex Items
 • Child Elements (Items)
 • The flex-grow Property
 • The flex-shrink Property
 • The order Property
 • The flex-basis Property
 • The flex Property
 • The align-self Property
 • The CSS Flexbox Items Properties
 • CSS Flex Responsive
 • Responsive Flexbox
 • Responsive Image Gallery using Flexbox
 • Responsive Website using Flexbox
 • پروژه عملی

TailwindCSS

 • مقدمه ای بر tailwind
 • اصول طراحی واکنشگرا
 • کار با رنگ ها و اندازه ها
 • شخصی سازی
 • Utilities
 • فلکس باکس در تیلویند

 

جاوااسکریپت

 

 • معرفی جاوااسکریپت
 • چرا زبان برنامه نویسی؟
 • چرا زبان جاوااسکریپت؟
 • تاریخچه
 • نسخه ها -مزایای استفاده از این زبان
 • نصب و راه اندازی اولین پروژه
 • -طرق مختلف استفاده در مرورگر
 • اولین برنامه Hello World
 • مبانی برنامه نویسی به زبان جاوا اسکریپت
 • Comments
 • Variables
 • شناسه ها
 • کلمات رزرو شده
 • Data types
 • متغیر ها
 • ثابت ها
 • رشته ها
 • اعداد
 • عملگرها
 • تبدیلات
 • ساختار های شرطی
 • حلقه ها
 • آرایه ها
 • Sets
 • Maps
 • حلقه های تکرار
 • توابع - ورودی و خروجی
 • Arrow Functions
 • Scope
 • Hoisting
 • Callback
 • Object
 • DOM
 • انتخاب المان های صفحه وب
 • حرکت در DOM
 • CSS
 • Attributes
 • رویداد چیست؟
 • Event Object
 • Event Flow
 • Keyboard Events در جاوااسکریپت
 • رویداد ها کنترل ها اعتبار سنجی فرم ها
 • Animations
 • کار با فرم ها
 • عناصر صفحه
 • Events
 • BOM
 • Popup
 • Cookies
 • History Location
 • Windows
 • Browser Event
 • خطایابی و رفع آن ها
 • انواع خطا ها
 • سرفصل های تکمیلی
 • Json Closures Iterators Generators
 • Ajax
 • کار با Ajax
 • رویداد ها
 • Promises
 • نحوه ارسال درخواست Async در Ajax
 • بروز رسانی DOM با Ajax
 • استفاده Json در Ajax
 • اکما اسکریپت ECMAScript
 • Const و Let
 • Template Strings
 • Tagged Templates
 • بروز رسانی های ایجاد شده در توابع
 • عملگر Spread
 • Getters و Setters
 • متد های of و fill
 • متدهای find و findIndex
 • Map
 • WeakSet و WeakMap
 • بروزرسانی ها در ES7
 • Await و Async
 • بروزرسانی ها در ES8
 • مثال های عملی کوچک
 • ساخت ماشین حساب
 • ساخت Todo
 • ساخت چراغ راهنما
 • ساخت ساعت دیجیتال
 • ساخت شمارنده
 • بازی حدس عدد
 • اعتبار سنجی فرم ها
 • کتابخانه ی jQuery
 • دلایل استفاده از jQuery متدهای کاربردی
 • سکلتور ها
 • رویداد ها
 • افکت ها
 • کار با HTML
 • Ajax

php

 • نصب و راه اندازی
   - زبان برنامه نویسی چیست؟ چرا باید از آن استفاده کنیم
   - معرفی زبان PHP و ذکر مزایا و معایب
   - نصب ابزار مورد نیاز از قبیل ویرایشگر , سرور , مرورگر
   - نوشتن Hello World ساده
   - ترکیب HTML و PHP
   - بررسی سینتکس زبان PHP
    ساختار زبان PHP
   - چگونگی ایجاد کامنت 
   - متغییر ها
   - دستورات Echo و Print
   ● Data Types یا انواع داده
   - Bool
   - اعداد صحیح
   - اعداد اعشاری
   - اشیا
   - رشته ها
   - اعداد
   - توابع
   - آرایه ها
   - ثابت ها
   ● Operators
   - عملگرهای ریاضی
   - عملگرهای انتساب
   - عملگرهای بیتی
   - عملگرهای مقایسه ای
   - عملگرهای افزایشی و کاهشی
   - عملگرهای منطقی
   - عملگرهای رشته
   ● Conditions
   - ساختار If
   - ساختار If else
   - ساختار Short If
   - ساختار Break
   - ساختار Continue
   - ساختار Switch
   ● loops
   - ساختار While
   - ساختار Do While
   - ساختار For
   - ساختار Foreach
    توابع یا Functions
   - آرگمان
   - پارامتر
   - مقدار بازگشتی
   - توابع بی نام
    آرایه ها
   - کار با آرایه ها
   - مرتب سازی آرایه ها
   - تبدیل آرایه به رشته
   - تبدیل رشته به آرایه
   - آرایه n بعدی 
   - حذف عنصر از آرایه
   - تعداد عناصر آرایه
   ● Super Globals
   - GLOBALS
   - SERVER
   - REQUEST
   - POST
   - GET
   - FILES
   - ENV
   - COOKIE
   - SESSION
   ● Scope
    مفاهیم دیتابیس
   - بررسی MYSQL
   - آشنایی با phpmyadmin
   - آشنایی با زبان  SQL
   - روش های مرسوم اتصال به دیتابیس در PHP
   - MYSQLi
   - PDO
   ● GET & POST
   ● Include & Require
   ● Session & Cookies
    شروع پروژه عملی اول ( بلاگ )
    شی گرایی در PHP
   - Class
   -  Object
   - Property
   - Method
   - Const
   -  Static
   - توابع سازنده و مخرب
   - سطوح دسترسی در کلاس ها
   - توابع مهم و ضروری در مباحث شی گرایی
   - وراثت Inheritance
   - Abstract
   -  Interface
   - مفهومه کپسوله سازی
   - Magical Methods
   - Namespace 
   -  Use 
   - Method Chain
   - Trait
   ● ajax در PHP و مثال عملی
   ● Json در PHP
   ● Regex
    پروژه عملی دوم با ساختار شی گرا ( سایت خبری )
    معماری MVC
   - دلایل استفاده از MVC و فریمورک
   - ساختار کلی MVC
    معرفی پروژه عملی MVC تحت عنوان Tiny MVC
   - تنظیمات وب سرور برای اجرای سیستم روتینگ
   - ساخت سیستم روتینگ
   - ساخت کنترلر ها و Trait ها
   - سیستم View
   - سیستم Model
   - ساخت Autoload
   - ساخت Helper های مفید

Laravel

 • معرفی لاراول 
   -  دلایل استفاده از فریمورک
   - معرفی ابزار ها و نصب آن ها
    نصب Composer
    مروری بر معماری MVC
    نصب و راه اندازی اولین پروژه
   - نصب با کمک Composer
   - نصب با کمک Installer
    فایل env
    بررسی ساختار لاراول
    سیستم روتینگ در لاراول
   - HTTP Verbs
   - REST
   - Route Verbs
   - Route Handling
   - Route Parameters
   - Route Names
   - Route Groups
   - Prefixes
   - Fallback Routes
   - Namespace
   - Name
   - Redirects
   - Aborting
   - Response
   - Json
   - View and Routing System
   - View Composer
   ● Controllers
   - User Input
   - Injection Dependencies Into Controller
   - Resource Controllers
   ● CSRF Protection
    ارتباط بین View و Controller
   - کار با فرم ها
   ● HTTP Exceptions
   ● HTTP Responses
    نحوه نوشتن تست در لاراول
    معرفی موتور Blade
   - Echo
   - Control Structures
   - Conditions
   - Loops
   - Template Inheritance
   - Section
   - Show
   - Yield
   - Including Partials
   - Stacks
   - Components 
   - Slots
   - Blade Service Injection
   - Blade Directives
   - Custom Blade Directives
    دیتابیس
   - تنظیمات اولیه اتصال به دیتابیس
   - Migration
   - Seeding
   - Query Builder
   - Transaction
   - Eloquent
   - Scopes
   - Collections
   - Serialization
   - Eloquent Relationships
   ● Laravel Mix
    مقدمه ای بر Tinker
   ● Vaidation
   - Rule 
   - Form Request
   ● Model
   - Route Model Binding
   - Mass Assignment
   - Accessors
   - Mutators
   - Casting
   - Fillable
   - Hidden
   - PrimaryKey
   - Table
   - Guarded
   ● Authentication
   - User Model 
   - Auth Global
   - Auth Controllers
   - Logging Out
   - Auth Middleware
   - Blade Auth
   - Guards
   ● Authorization
   - ACL
   ● Service Provider
   ● Service Container
   ● API
   - REST API
   - مقدمه ای بر Passport
   ● Storage
   ● Sessions
   ● Cookies
   ● Queues
   ● Jobs
   ● Scheduler
   ● Helpers
    پروژه عملی ( بلاگ )
 • پیاده سازی پروژه فروشگاهی با لاراول

اهداف این آموزش

یادگیری و تسلط مباحث php-laravel

مشاور پروژه های برنامه نویسی و بازاریابی الکترونیکی

آیا نیاز به یک مشاور حرفه ای و مجرب در پروژه های برنامه نویسی و یا پروژه های بازاریابی الکترونیکی خود دارید ؟

مهندس ایمان مدائنی مدرس بین المللی و رسمی مایکروسافت، مدیر و موسس انجمن برنامه نویسان و آموزشگاه برنامه نویسان ، دارای مدارک رسمی Microsoft Certified Trainer - MCT و MCSD و MCP و MCSE و MCSA از مایکروسافت، مشاور چندین سازمان و ارگان دولتی و شرکت های خصوصی، می تواند در این مسیر شما را همراهی نماید.

آخرین مقالات

مشاهده همه