لیست دوره هایی که شامل: آموزش wpf

دوره آموزش WPF مقدماتی تا پیشرفته به همراه پروژه عملی

دوره آموزش WPF مقدماتی تا پیشرفته به همراه پروژه عملی
  • دوره آموزش WPF مقدماتی تا پیشرفته به همراه پروژه عملی
  • مدرس : سجاد باقرزاده
  • شروع دوره : 1396/03/03
  • روزهای برگزاری : جمعه
  • : 500,000 تومان
مشاهده سرفصل

دوره آموزش WPF مقدماتی تا پیشرفته به همراه پروژه عملی

دوره آموزش WPF مقدماتی تا پیشرفته به همراه پروژه عملی
  • دوره آموزش WPF مقدماتی تا پیشرفته به همراه پروژه عملی
  • مدرس : سجاد باقرزاده
  • شروع دوره : 1396/03/03
  • روزهای برگزاری : جمعه
  • : 500,000 تومان
مشاهده سرفصل