وحید قربانی

وحید قربانی

شرح روزمه

پست الکترونیک: VahidGhorbani@hotmail.com

فعالیت های من

تدریس

مشاوره

تحقیق در زمینه تکنولوژی های جدید

تخصص های من

 Database Design

 SQL Server Performance Tuning & Query Optimization

 SQL Server Development

 SQL Server Administration

 Microsoft Business Intelligence

 Data warehouse

 Data Visualization

 ETL

 QlikView

 Big Data

 Mongo DB

 RUP

 Scrum

 TFS

 SharePoint Admin & Configuration

 Java (OOP , Design Patterns)

 Continuous Integration

 SharePoint BI

Android (Java)

فعالیت ها در حوزه تدریس و تجارب کاری

 شرکت ملی نفت

 شرکت ملی گاز

 کارکنان IT فاز 2 و 3 پارس جنوبی عسلویه

 شرکت پارس خودرو

 مناطق نفت خیز جنوب – اهواز

 مس سرچشمه کرمان

 مخابرات پتروشیمی

بانک کشاورزی

 سازمان بنادر و دریانوردی

شورای شهر تهران

 توزیع برق منطقه ای تهران

آموزش و پرورش

صدا و سیما ( تدریس، مشاوره و نظارت بر پروژه ها )

مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران ( همکاری پروژه ای )

دهها شرکت خصوصی در زمینه تولید نرم افزار در قالب مشاوره و تدریس

و تدریس در موسسات آموزشی