لیست دوره های گروه : بانک های اطلاعاتی

دوره آموزش Sql Server 2014

دوره آموزشی Big Data – MongoDB

دوره آموزشی داده کاوی Data Mining

دوره آموزشی داده کاوی Data Mining
 • دوره آموزشی داده کاوی Data Mining
 • مدرس : -
 • شروع دوره :-
 • -
 • شهریه: -
مشاهده سرفصل

دوره آموزشی SQL Server Performance & Tuning

دوره آموزشی SQL Server Performance & Tuning
 • دوره آموزشی SQL Server Performance & Tuning
 • مدرس : -
 • شروع دوره :-
 • -
 • شهریه: -
مشاهده سرفصل

دوره آموزشی SQL Server – طراحی و پیاده سازی

دوره آموزشی SQL Server – طراحی و پیاده سازی
 • دوره آموزشی SQL Server – طراحی و پیاده سازی
 • مدرس : -
 • شروع دوره :-
 • -
 • شهریه: -
مشاهده سرفصل

دوره آموزشی Administration of SQL Server

دوره آموزشی Administration of SQL Server
 • دوره آموزشی Administration of SQL Server
 • مدرس : -
 • شروع دوره :-
 • -
 • شهریه: -
مشاهده سرفصل

دوره آموزش SQL Server 2016 مقدماتی تا پیشرفته

دوره آموزش SQL Server 2016 مقدماتی تا پیشرفته
 • دوره آموزش SQL Server 2016 مقدماتی تا پیشرفته
 • مدرس : -
 • شروع دوره :-
 • -
 • شهریه: -
مشاهده سرفصل